TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Methods and Techniques of Introducing and Practicing Different Topics in English
(Metode şi tehnici de introducere şi exersare a diferitelor subiecte în limba engleză)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Viorica Banciu, Angela Jireghie
University of Oradea, West University "Vasile Goldis"
E-mail: myconferences18@gmail.com

 Keywords   none

 Abstract
The basic aim of foreign language teaching is to endow the students with linguistic competence to help them adapt to the necessities of society, to use the language functionally in order to achieve the expected effect. Teachers should cover a multitude of linguistic areas and skills in an integrated way. They also must use methods and techniques to make classroom activities became efficient only if the students are involved in the interaction and participate actively. This paper will focus on several methods and strategies which made English teaching attractive at the lower secondary school students.

 Rezumat
Scopul de bază al predării limbilor străine este înzestrarea elevilor cu competenţe lingvistice pentru a-i ajuta să se adapteze la necesităţile societăţii, de a folosi limbajul funcţional, în scopul de a obţine efectul scontat. Profesorii trebuie să acopere o multitudine de domenii lingvistice şi priceperi într-un mod integrat. De asemenea, ei trebuie să folosească metode şi tehnici pentru a eficientiza activităţile de la clasă numai dacă elevii sunt implicaţi în interacţiune şi participă în mod activ. Această lucrare se va concentra pe mai multe metode şi strategii de predare a limbii engleze care au devenit atractive pentru elevii învăţământul secundar inferior.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti