TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Argumentative Strategies in Political Discourse
(Strategii argumentative în discursul politic)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Eugenia Baciu
"Ovidius" University, Bvd. Mamaia 126, Constanţa
E-mail: gina_baciu@yahoo.com

 Keywords   argumentation, rhetorical strategies, political discourse, persuasive speech.

 Abstract
In this paper we intend to analyze some elements of rhetoric used in the present political discourse, mainly from the argumentative point of view. The approach I have adopted starts from the connection of rhetoric with argumentation and the interrogations', the polemic negation's and metaphor's effects on the increase of the public's consent to the promoted ideas. The paper has in view the providing of some adequate examples to support the theoretical framework on argumentative strategies and the emphasis on the characteristics of the persuasive structures used in the Romanian political discourses. The paper analyses the way in which the argumentative strategies become means of expressing the speaker's creativity, taking into consideration that the efficiency of these strategies is mainly given by the novelty of linguistic instruments used in the conceiving of a persuasive speech.

 Rezumat
În lucrarea de faţă ne propunem să analizăm câteva elemente de retorică lingvistică utilizate în discursul politic actual, exclusiv în ceea ce priveşte funcţia argumentativă. Pornind de la relaţia strânsă a retoricii cu argumentarea, vom face referire în acest studiu la implicaţiile pe care le are folosirea strategiilor argumentative ale interogaţiei, ale negaţiei polemice şi ale metaforei în creşterea adeziunii publicului-receptor la ideile prezentate. Ilustrarea cu exemple corespunzătoare a strategiilor discursiv-argumentative şi reliefarea particularităţilor pe care le au structurile argumentative în discursurile politice din România au constituit obiectivele principale ale studiului de faţă. Lucrarea urmăreşte modul în care strategiile argumentative devin mijloace de exprimare a creativităţii politicianului-orator, eficienţa acestor strategii fiind dată şi de ineditul instrumentarului lingvistic utilizat în elaborarea unui discurs persuasiv.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti