TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Multiple Perspectives on English as an International Language
(Perspective multiple asupra limbii engleze ca limbă internaţională)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Adriana Teodorescu
Dimitrie Cantemir Christian University
E-mail: ada_teodorescu@yahoo.com

 Keywords   English, international language, spread, standards.

 Abstract
Over the last decades English has spread to such an extent that it became one of the most widely used languages both in a local and global sense. The reasons for its massive spread are various: it was one of the results of the globalization process, of the British and American political, military, scientific, technological, and cultural power, of colonialism and speaker migration. This increasing spread of the English language has led to a variety of changes in the language use norms.

 Rezumat
În ultimele decenii limba engleză s-a răspândit într-o asemenea măsură încât a devenit una dintre cele mai larg folosite limbi atât la nivel local cât şi global. Motivele acestei răspândiri masive sunt variate: a fost unul dintre rezultatele procesului de globalizare, a puterii culturale, politice, militare, ştiinţifice, tehnologice britanice şi americane, a colonizării şi migrării vorbitorilor. Această răspândire crescândă a limbii engleze a dus la o varietate de schimbări în normele de utilizare ale limbii.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti