TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Teaching English for Specific Purposes
(Predarea limbii engleze pentru scopuri specifice)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Adriana Teodorescu
Dimitrie Cantemir Christian University
E-mail: ada_teodorescu@yahoo.com

 Keywords   ESP, learner, language, needs, teaching.

 Abstract
English for Specific Purposes is defined to meet specific purposes and needs of the learners and therefore its teaching is centered on the language appropriate for the acquisition of the required skills. The content and method used depend entirely on the student's reason for learning English. ESP focuses more on language in context than on teaching grammar. The ESP main characteristic is that English is not taught as a subject separated from the students' real world but, on the contrary, it is integrated into a subject matter area relevant to the learner.

 Rezumat
Engleza pentru scopuri specifice este definită ca îndeplinând scopurile şi nevoile specifice ale studentului şi de aceea, predarea sa este centrată pe limbajul potrivit pentru achiziţia abilităţilor cerute. Conţinutul şi metoda folosite depind în totalitate de motivul pentru care studentul învaţă engleza. ESP îşi îndreaptă atenţia într-o măsură mai mare asupra limbajului în context decât asupra predării gramaticii. Principala caracteristică a englezei pentru scopuri specifice este că limba engleză nu se predă ca o materie separată de lumea reală a studentului, ci este integrată într-o tematică relevantă pentru acesta.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti