TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Matter of Regulations in Translating EP Committee Documents
(Problematica reglementărilor în traducerea documentelor emise de comisiile Parlamentului European)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Corina Georgescu, Adriana Apostol
University of Pitesti, 1, Str. Targul din Vale, nr.1, Pitesti, Arges
E-mail: georgescu_c@yahoo.fr, silvadius@yahoo.com

 Keywords   translation, Parliamentary documents, quality requirements.

 Abstract
The matter of being precise when translating involves many aspects. Rendering the content when translating is usually perceived as an element of utmost importance, but in official documents the form is at least as meaningful as the content.
Official bodies have established regulations in order to standardize documents of public interest. Such is the case of the European Parliament, the European institution in charge with multilingualism which has its own special translation units, but it also has recourse to freelance professional translators who should meet its quality requirements. In order to meet these translation standards, freelance translators shall first be acquainted with them and then put them into practice. Within this frame, our paper uses documents issued in English by the Subcommittee on Security and Defence and their in-house translation into Romanian on one hand and, on the other hand, an unofficial translation made by a freelance translator who is not accustomed to EP translation requirements and peculiarities. Our paper aims at showing what kind of problems one may encounter when translating official documents issued by the European Parliament and is focused on the matter of standardization in translation in point of form.

 Rezumat
Chestiunea preciziei în traducere implică multe aspecte. Redarea conţinutului în traducere este de obicei percepută ca un element de maximă importanţă, dar în documentele oficiale forma este cel puţin la fel de expresivă ca şi conţinutul.
Instituţiile europene au stabilit reglementări pentru a standardiza documentele de interes public. Astfel, Parlamentul European, instituţia europeană însărcinată cu multilingvismul, are propriile unităţi de traducere, dar recurge şi la traducători liber profesionişti, care trebuie să respecte cerinţele de calitate ale acestei instituţii. Pentru a respecta standardele de traducere, traducătorii liber profesionişti trebuie mai întâi să se familiarizeze cu aceste standarde şi apoi să le aplice. În acest context, lucrarea noastră foloseşte documente redactate în limba engleză de către "Subcomisia pentru securitate şi apărare" şi traducerea lor oficială în limba română pe de o parte şi, pe de altă parte, o traducere neoficială făcută de un traducător liber profesionist care nu este obişnuit cu cerinţele şi specificaţiile de traducere ale Parlamentului European. Lucrarea noastră îşi propune să arate care sunt problemele particulare pe care un traducător le poate întâlni în procesul de traducere a documentelor oficiale emise de Parlamentul European, insistând asupra chestiunii standardizării traducerilor pentru a oferi unitate şi consecvenţă documentelor redactate în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti