TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Aspects of Philosophical Terminology in the Texts of Scholars from the "Ardelean School"
(Aspecte ale terminologiei filozofice în textele reprezentanţilor Şcolii Ardelene)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Liliana Soare
University of Piteşti
E-mail: lilianasoare2006@yahoo.com

 Keywords   philosophical terminology, lexical borrowings, loan-translations, old terminology, synonymic series, translations.

 Abstract
The objective of this paper is the analysis of the specialized terminology in the field of philosophy used by the Transylvanian scholars. We have selected terminological units representative for this scientific field and presented the ways in which the terminological corpus is created: lexical borrowings, loan-translations, translations (syntagms, periphrases), old, traditional terms. In order to have a synthetic perspective on the philosophical terminology, we made a classification on specific sub-areas, observing the weight held by each of the lexical categories delimited and analyzed, the etymological structure of the specialized vocabulary as well as the synonymic series established in the texts researched.

 Rezumat
Scopul principal al prezentei lucrări este analiza terminologiei specializate din domeniul filozofiei, utilizate în textele de popularizare a ştiinţei elaborate de cărturarii Şcolii Ardelene. Pentru realizarea acestui obiectiv, am selectat unităţi terminologice reprezentative pentru acest domeniu al ştiinţei şi am prezentat modalitatea de alcătuire a corpusului terminologic: împrumuturi lexicale, calcuri lexicale de structură (semantică şi morfologică), traduceri (sintagme, perifraze) si termeni vechi, populari. Pentru a avea o perspectivă de sinteză asupra terminologiei filozofice utilizate şi diseminate de cărturarii ardeleni, am întreprins o clasificare a acesteia în subdomenii, observând ponderea pe care o ocupă fiecare categorie lexicală delimitată, structura etimologică a vocabularului filozofic, precum şi modul de constituire şi funcţionare a seriilor sinonimice.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti