TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Negation in English Contemporary Linguistics
(Negaţia în lingvistica contemporană a limbii engleze)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Maria-Ionela Neagu
Petroleum-Gas University of Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
E-mail: ionela.neagu06@yahoo.com

 Keywords   negation, negative polarity items, thematic roles, speech acts.

 Abstract
A diachronic perspective upon the syntax of negation indicates a troublesome process as regards the position of the Negator and its relationship with the other sentence constituents. The paper aims to provide a brief presentation of the main approaches and to bring further evidence in favour of or against some of them. We claim, therefore, that postverbal negative constituents form a representational chain with an expletive operator in the Specifier position of the NegP (Haegeman, 1995) not only in English, but also in Romanian. However, as regards clause structure, the NegP cannot occupy a position between Agreement Phrase and Tense Phrase, due to counter-examples in which the Verb group contains several modal or aspectual auxiliaries (Radford, 2003). The study is completed with semantic and pragmatic perspectives concerning the impact of local and sentential negation upon the assignment of thematic roles and the illocutionary force of the speaker?s utterances.

 Rezumat
O perspectivă diacronică asupra sintaxei indică un process turbulent în ceea ce priveşte poziţia particulei negative şi relaţiile sale cu ceilalţi constituenţi propoziţionali. Lucrarea îşi propune să ofere o scurtă prezentare a principalelor abordări şi să aducă dovezi în favoarea sau împotriva unora dintre acestea. Susţinem, prin urmare, că anumiţi constituenţi negativi postverbali formează un lanţ reprezentaţional cu un operator expletiv aflat în poziţia de Specificator al expresiei negative (Haegeman, 1995) nu numai în limba engleză, ci şi în limba română. Totuşi, în ceea ce priveşte structura propoziţiei, expresia negativă nu poate ocupa o poziţie între expresia de Acord şi expresia de Timp verbal, datorită contra-exemplelor în care grupul verbal conţine auxiliare modale sau de aspect (Radford, 2003). Studiul este completat de perspective semantice şi pragmatice privind impactul negaţiei locale şi propoziţionale asupra distribuirii de roluri tematice şi asupra forţei ilocuţionare a afirmaţiilor vorbitorului.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti