TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The contribution of humour in language education to the construction of classroom culture
(Rolul umorului în crearea şi consolidarea culturii clasei în cadrul orelor de limbi străine)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Carmen Popescu
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
E-mail: carmenpopescu@upcnet.ro

 Keywords   humour, language education, classroom culture, community of practice.

 Abstract
In this paper, I discuss the contribution of the use of humour in language education to the construction and consolidation of classroom culture through creating opportunities for managing humorous interaction. The data comes from participants' reflections on lessons of English taught as a foreign language in the Romanian academic context, traditionally characterised by solemnity. I argue that humour, which downplays power and status in the data, can change the rules of this activity type (Levinson 1992) and can create a community of practice (Holmes 2003) governed by specific own rules.

 Rezumat
În acest articol este discutată contribuţia adusă de folosirea umorului în predarea limbilor străine la crearea şi consolidarea culturii clasei prin intermediul momentelor de interacţiune umoristică.Datele analizate sunt reflecţiile participanţilor asupra orelor de engleză desfăşurate în mediul academic românesc, acesta fiind unul caracterizat de o atmosferă solemnă. Reflecţiile participanţilor sugerează că folosirea umorului, care subminează relaţiile de putere, poate schimba regulile acestui tip de activitate (Levinson 1992) şi poate crea o comunitate de practici (Holmes 2003) guvernată de reguli proprii.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti