TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Characterization of Cooling Waters by Using Stability Indexes
(Caracterizarea apelor de răcire cu ajutorul indicilor de stabilitate)
Vol LXII • No. 1/2010
Maria Moraru, Ileana Cameniţă, Alexandra Şchiopescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, 39, Ploieşti
email: imcamenita@yahoo.com

 Keywords   Langelir index, Ryznar index, cooling water.

 Abstract
The primary objectives of cooling water treatment are to maintain the operating efficiency of the cooling water system and to protect the equipment that contacts the cooling water.
These objectives are accomplished by controlling or minimizing deposition, corrosion and microbiological growth on the cooling water system equipment.
In this paper, cooling waters are characterized considering the tendency of scale formation or corrosion phenomena apparition, based on stability indexes: Langelier saturation index (LSI) and Ryznar stability index (RSI).

 Rezumat
Obiectivele primare în tratarea apei de răcire sunt de menţinere a eficienţei operaţiilor sistemului apei de răcire şi de a proteja echipamentul aflat în contact cu apa de răcire.
Aceste obiective sunt realizate prin controlul sau reducerea depunerilor, a coroziunii şi creşterii microbiologice de pe echipamentul sistemului de răcire cu apă.
În lucrare sunt caracterizate ape utilizate în sistemele de răcire, din punct de vedere al tendinţei de formare a crustelor sau de apariţie a fenomenelor de coroziune, pe baza indicilor de stabilitate: indicele de saturaţie Langelier (LSI) şi a indicelui de stabilitate Ryznar (RSI).Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti