TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Application of Variance Analysis in the Study for Obtaining Advanced Polymeric Materials
(Aplicarea analizei varianţei în studiul obţinerii de materiale polimerice performante)
Vol LXII • No. 1/2010
Alexandru Isaic-Maniu*, Sanda Vişan*, Florica Ionescu**
* Academia de Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romana, 6, Bucureşti
e-mail: www.amaniu.ase.ro; visansanda@yahoo.com
** Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Sucursala ICPI, Str. Ion Minulescu, 63, Bucureşti
e-mail: fl_ionescu@yahoo.com

 Keywords   statistics, analysis of variance, EPDM rubber, polyethylene, composite, vulcanization.

 Abstract
The work is the development of laboratory studies for obtaining multifunctional composite materials, made from EPDM synthetic rubber and high density polyethylene (1:1 mass ratio) in the presence of various vulcanization accelerators. The experimental results were interpreted using specialised software dedicated to ANOVA method for analysis of variance; a bifactorial regression model for programming the experiments was developed. As expected, it was proved the strong interaction between sulphur (vulcanizing agent) and the accelerator with an amplitude depending on the nature of accelerator. However, since the technological systems studied are quite complex, the ANOVA statistical analysis did not explicitly evidenced optimal manufacturing system, the studied material being obtained in a very wide range, to meet various practical requirements in the economic, social or financial fields.

 Rezumat
S-a studiat obţinerea de materiale polimerice multifuncţionale, realizate din cauciuc sintetic tip EPDM (etilen propilen dienmonomer) şi polietilenă de înaltă densitate, în raportul 1:1 (respectiv 50%:50%), în prezenţă de diverşi acceleratori. Rezultatele experimentale s-au interpretat aplicând un soft statistic dedicat metodei ANOVA. S-a confirmat statistic interacţiunea puternică dintre sulf (agentul de vulcanizare) şi natura acceleratorului. Metoda ANOVA nu a explicitat dar a evidentiat sistemul optim de fabricaţie deoarece sistemele tehnologice studiate sunt complexe, prin natura materiilor prime, raportul dintre ele, condiţiile tehnologice, iar materiale studiate pot fi fabricate într-o gamă foarte largă, pentru a răspunde diverselor solicitări practice, economice, şi sociale.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti