TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Easy-to-use Mathcad Computer Methods for Interconversion of Petroleum Distillation Curves. Part 1: ASTM - TBP (True Boiling Point)
(O transpunere în Mathcad uşor de utilizat pe calculator a procedurilor API de interconversie a curbelor de distilare ale fracţiunilor petroliere. Partea 1: Interconversia curbelor ASTM (STAS) - PRF (Puncte Reale de Fierbere))
Vol LXII • No. 1/2010
Liviu Filotti
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, 39, 100520 Ploieşti
e-mail: lfilotti@upg-ploiesti.ro; lfilotti@yahoo.com

 Keywords   ASTM D 86, TBP, distillation curves, interconversion, Mathcad, petroleum.

 Abstract
The procedures recommended by API [1] for the interconversion of ASTM D 86 and TBP (True Boiling Point) distillation curves are transposed into Mathcad computation platform. Two Mathcad versions are presented for each of direct, ASTM to TBP, and the backward, TBP to ASTM, curves conversions according to the API procedure. The first version, simpler, has straightforward calculations, and the second one contains the relations in the Mathcad worksheet written as functions, in a sequence which finally allows its call as a single variable function. The Mathcad worksheets comprising the API procedures are thus providing a convenient tool for fast prediction of a distillation curve starting from the other one. Several examples of distillation data conversion, which in the case of herein presented version are included in the Mathcad worksheets with the procedures, illustrate the use of Mathcad written API methods. Beside a brief description of the API procedures, Part 1 gives the simpler version of their Mathcad implementation, while function containing version will be given in the second part.

 Rezumat
Procedurile recomandate de către API (American Petroleum Institute) pentru interconversia curbelor de distilare ASTM D 86 şi PRF (Puncte Reale de Fierbere) au fost transpuse în platforma de calcul Mathcad. Sunt prezentate două versiuni Mathcad atât pentru procedura directă de conversie, de la curba ASTM la curba PRF, cât şi pentru procedura inversă, convertire PRF - ASTM. Prima versiune, mai simplă, este scrisă cu calcule aplicate direct datelor curbei inţiale de distilare, iar în a doua versiune relaţiile sunt scrise în foaia de calcul Mathcad sub forma unei suite de funcţii, astfel încât în final aceasta să poată fi apelată precum o funcţie de o singură variabilă. Foile de calcul Mathcad cu procedurile API oferă un instrument convenabil pentru predicţia uneia din curbele de distilare pe baza celeilalte. Utilizarea procedurilor API rescrise în Mathcad este ilustrată cu exemple de conversie a celor două tipuri de date de distilare, care în cazul versiunii de faţă sunt incluse în foile de calcul conţinând metodele API. Pe lângă o scurtă descriere a procedurilor API, această primă parte a lucrării prezintă versiunea mai simplă a implementării acestora in platforma Mathcad.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti