TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Implementation of a Wind Energy System at Constanţa Maritime University
(Implementarea unei instalaţii eoliene la Universitatea Maritimă din Constanţa)
Vol LXII • No. 1/2010
Feiza Memet*, Osman Kamil Sag**
* Constanta Maritime University, Electromechanical Faculty
e-mail: feizamemet@yahoo.com
** Piri Reis University, Istanbul, Turkey
e-mail: osmankamilsag@pirireis.edu.tr

 Keywords   renewable, wind, electrical energy, environment.

 Abstract
The environmental problems caused by the urbanization are represented by significant impacts on the environment. In the recent time, the generation of electrical energy using renewable energy sources registers a considerable growth in many parts of the world.
This work presents a study dealing with the possibility of supplying electric energy coming from wind system implemented at Constanta Maritime University. It was considered that lighting for classrooms and administrative offices operates 8 h/day, but no air conditioning system was considered.
The environmental benefit resulting from the use of such a technology is met in the reduction of the pollution released in the town of Constanta.

 Rezumat
Problemele de mediu cauzate de urbanizare sunt reprezentate de un impact negativ semnificativ asupra mediului. În prezent, producerea energiei electrice utilizând sursele neconvenţionale cunoaşte un avânt impresionant în multe zone ale lumii.
Această lucrare prezintă un studiu care tratează posibilitatea furnizării enegiei electrice utilizând un sistem eolian la Universitatea Maritimă din Constanţa. S-a considerat că iluminatul sălilor de curs şi a spaţiilor administrative se realizează zilnic, timp de 8 h, fără a se lua în calcul sistemele de condiţionare a aerului.
Beneficiile utilizării unei astfel de tehnologii constau în reducerea emisiilor poluante la nivelul oraşului Constanţa.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti