TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Calculation of the Hydraulic Parameters afferent to Fluid Distribution through Closed-type Pipe Networks
(Calcularea parametrilor hidraulici aferenţi distribuţiei fluidelor prin reţele de conducte de tip închis)
Vol LXII • No. 1/2010
Gheorghe Bârjovanu, Eugen Mihail Ionescu, Corina Teodorescu, Ion Creţu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, 39, Ploieşti
e-mail: ionescu_em@yahoo.com

 Keywords   hydraulic parameters, gas distribution, pipe network, flow rate, pressure drop.

 Abstract
This work deals with the possibilities of determining the flow rates and the nodal pressures afferent to loop-type gas distributing pipe networks. After recalling the equations of pressure variations and flow rates for simple pipes, pipes in series, pipes in parallel and branched-type pipes, two procedures of hydraulic design for the gas distributing pipe networks are described: the material balance and energy balance equations method, as well as the successive approximations method. The last method is illustrated with a case study which uses actual data from a complex loop-type gas distribution network.

 Rezumat
Lucrarea studiază posibilităţile de determinare a debitelor şi presiunilor nodale aferente reţelelor de conducte de tip închis pentru distribuţia gazelor. După ce sunt expuse ecuaţiile variaţiei presiunii şi debitului de gaze aferente conductelor simple, în serie, în paralel şi ramificate, în lucrare sunt descrise două proceduri de calcul hidraulic al reţelelor de conducte pentru distribuţia gazelor: metoda ecuaţiilor de bilanţ material şi energetic, precum şi metoda aproximaţiilor succesive. Ultima procedură este ilustrată cu un studiu de caz care foloseşte date reale dintr-o reţea complexă de distribuţie a gazelor naturale de tip închis.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti