TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Agonistics of the Canon - An Eighteenth-Century Identitary Feat
(Agonistica Canonului - o victorie identitarǎ a secolului al XVIII-lea)
Vol LXII • No. 1/2010
Mihaela Irimia
University of Bucharest, 7-11, Pitar Moş St., Bucharest
British Cultural Studies Centre, Centre of Excellence for the Study of Cultural Identity
E-mail: irimia.mihaela@clicknet.ro

 Keywords   ancient, classic, modern, canon, isomorphic model, cultural institution, the institutionalization of literature, classic modernity.

 Abstract
The article deals with the emergence of the eighteenth-century literary canon as an αγών accompanying the collapse of the isomorphic model. As a cultural institution, the canon asserts itself in tandem with the 'new divinity' called criticism and the separation of the arts from the sciences. These classic modern processes confirm the Whiggish view of history and the institutionalization of literature as such, contemporaneously with the establishment of aesthetics. Periodization and the classic - romantic opposition, both constitutive of further modernization, are also touched upon.

 Rezumat
Articolul se ocupă de naşterea canonului literar al secolului al XVIII-lea ca αγών ce însoţeşte colapsul modelului izomorfic. Ca instituţie culturală canonul se afirmă în tandem cu 'noua divinitate' numită critică şi cu separarea artelor de ştiinţe. Aceste procese ale modernităţii clasice confirmă viziunea progresistă (Whiggish) asupra istoriei, ca şi instituţionalizarea literaturii ca atare, în acelaşi timp cu stabilizarea esteticii. Sunt, totodată, discutate periodizarea şi opoziţia clasic -romantic, ambele constitutive ale modernizării ulterioare.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti