TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Translation and Cultural Diversity
(Traducerea şi diversitatea culturală)
Vol LXII • No. 1/2010
Adriana Teodorescu
Faculty of Tourism and Commercial Management, Constantza, "Dimitrie Cantemir" Christian University, Bucharest
E-mail: ada_teodorescu@yahoo.com

 Keywords   translation, culture, communication, meaning.

 Abstract
Translation renews the dialogue among cultures and civilisations, and ensures the free flow of ideas. It builds a bridge between different cultures, people all over the world, cultural values and mentalities, religious or political beliefs. So, by conveying information through time and space, language barriers are broken down, cultural and linguistic boundaries are crossed over. The history of translation is the history of the permanent intersections in the world culture.
The role of translation is to bridge the differences between different cultures and languages, which are symbols of that specific cultural identity. So, translation is a cross-cultural process, as well as an increasingly widespread cultural phenomenon.

 Rezumat
Traducerea reînnoieşte dialogul dintre culturi şi civilizaţii şi asigură libera circulaţie a ideilor. Traducerea creează o punte de legătură între culturi diferite, oameni din întreaga lume,valori culturale şi mentalităţi, convingeri religioase sau politice. Aşadar, prin transferul de informaţie în timp şi spaţiu, barierele lingvistice sunt eliminate, graniţele culturale şi lingvistice sunt depăşite. Istoria traducerii este istoria permanentelor intersecţii în cultura mondială.
Rolul traducerii este acela de a diminua diferenţele dintre diferite culturi şi limbi ce sunt simboluri ale unei anume identităţi culturale. Prin urmare, traducerea este atât un proces intercultural, cât şi un fenomen cultural tot mai larg răspândit.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti