TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Negotiation of Identity. The Assimilation or the Exclusion of the Other
(Negocierea identităţii. Asimilarea sau excluderea Celuilalt)
Vol LXII • No. 1/2010
Alina-Elena Roşca
Petroleum-Gas University of Ploieşti, 39 Bd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: alina.stanciu @yahoo.com; alinarosca82@yahoo.com

 Keywords   Otherness, cultural homogeneity, marginalisation, secularism, globalization, private/public identity.

 Abstract
Starting from the assumption that the Western culture sees itself as essentially superior to the Eastern one (the eternal distinction between the Occident and the Orient), the present article attempts to analyse the manifestations of a specific Western ethnocentric discourse, reinforced by the history of colonial expansion and exploitation. The Orient, represented as the Other, is constantly subjected to essentialist generalizations, securing and reasserting the supremacy of the West. The main reason behind this attitude, the need to control a primitive and backward culture, prefigures a reductive representational framework of categorizing the Other.

 Rezumat
Pornind de la eterna distincţie şi opoziţie dintre Occident şi Orient, dintre cultura vestică şi cea estică, articolul analizează manifestările discursului vestic, un discurs etnocentric susţinut de istoria îndelungată a expansiunii şi exploatării coloniale. Orientul, ca reprezentare a Celuilalt, este supus în mod constant generalizărilor esenţializante, asigurând şi reafirmând, în acest fel, supremaţia Vestului. Principala motivaţie a acestei atitudini, nevoia de a controla o cultură primitivă şi retrogradă , prefigurează un cadru limitat de reprezentare a Celuilalt.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti