TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Verité et imaginaire. Dans les miracles des Nostre Dame de Gautier de Coinci et d'Adgar
(Adevăr şi imaginar în miracolele din Nostre Dame, de Gautier de Coinci şi Adgar)
Vol LXII • No. 1/2010
Jean-Louis Benoit
Université de Bretagne-Sud, laboratoire HCTI, Lorient
E-mail: jean-louis.benoit@wanadoo.fr

 Keywords   Notre-Dame, Adgar, Gautier de Coinci, miracles.

 Abstract
Les auteurs de miracles de Notre-Dame protestent contre les mensonges et l'immoralité de la littérature profane. Ils veulent raconter des histoires vraies afin d'édifier les lecteurs qui ignorent le latin et d'encourager le culte marial. Adgar, un clerc anglais, est le premier, à la fin du XIIe siècle à traduire des miracles écrits en latin. Il prétend s'appuyer sur un livre source trouvé dans la prestigieuse abbaye Saint Paul de Londres. Gautier de Coinci est le plus illustre représentant de ce genre littéraire nouveau. Le premier critère de la vérité pour nos auteurs est le respect scrupuleux de la source écrite, de l'autorité. Ils combattent les sceptiques qui contestent la réalité des miracles. Gautier de Coinci aime citer des témoins directs dignes de foi. Adgar s'appuie sur des sources qu'il juge historiques. Cependant ils se réfèrent à un passé parfois lointain et mythique. Le plus important à leurs yeux est la vérité spirituelle plus que la vérité historique des faits. Certains miracles nécessitent une interprétation, un commentaire pour en dégager le sens. La poésie et les ressources de la littérature sont indispensables pour faire connaître et sentir des réalités immatérielles.

 Rezumat
Autorii miracolelor din Notre-Dame protestează contra minciunilor şi imoralităţii literaturii profane. Ei vor să nareze istorii adevărate cu scopul de a-i edifica pe cititorii care nu cunosc limba latină şi de a încuraja cultul marital. Adgar, un cleric englez, este primul, la sfârşitul secolului al XII-lea, care a tradus miracole scrise în limba latină. El pretinde că se sprijină pe o carte sursă găsită în prestigioasa abaţie Saint Paul din Londra. Gautier de Coinci este cel mai ilustru reprezentant al genului literar nou. Primul criteriu al adevărului pentru aceşti autori este respectul scrupulos al sursei scrise, al autorităţii. Ei îi combat pe scepticii care contestă realitatea miracolelor. Lui Gautier de Coinci îi place să citeze martori direcţi, demni de credinţă. Adgar se sprijină pe surse pe care le consideră istorice. Totuşi ei se referă la un trecut uneori îndepărtat şi mitic. Cel mai important pentru ei este adevărul spiritual, mai important decât adevărul istoric al faptelor. Anumite miracole necesită o interpretare, un comentariu pentru a le putea înţelege sensul. Poezia şi resursele literaturii sunt indispensabile pentru a simţi realităţile imateriale şi pentru a le face cunoscute.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti