TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Postmodern Nostalgia in a Multicultural Context
(Nostalgia postmodernă în context intercultural)
Vol LXII • No. 1/2010
Irina Toma
Petroleum- Gas University of Ploieşti, 39 Bd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: irinatoma55@yahoo.com

 Keywords   postcolonialism, hybridity, multiculturalism, nostalgia.

 Abstract
Centered on some of the novels belonging to Kazuo Ishiguro, the paper aims at illustrating the multiple facets of nostalgia, as it functions in the postmodern world, at the crossroads of cultures and identities. The nostalgic mood of Ishiguro's works sometimes acquires tragic accents in a world dominated by chaos and alienation. Nostalgia becomes a means of survival and Ishiguro's heroes find in the nostalgic mood a way to regain their dignity and to achieve both catharsis and consolation.

 Rezumat
Concentrându-se asupra celor mai recente romane ale lui Ishiguro, lucrarea îşi propune să ilustreze faţetele multiple ale nostalgiei postmoderne, la convergenţa dintre culturi şi identităţi. Atmosfera nostalgică a romanelor lui Ishiguro capătă uneori accente tragice într-o lume dominată de haos şi alienare. Nostalgia devine o modalitate de supravieţuire şi eroii lui Ishiguro îşi regăsesc astfel propria demnitate, reuşind să acceadă atât la sentimentul de catharsis cât şi la acela de acceptare a propriei condiţii.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti