TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Modernist Discourse - Texts in Context
(modernism, discourse, text, context, literary communication.)
Vol LXII • No. 1/2010
Anca Mihaela Dobrinescu
Petroleum-Gas University of Ploieşti, 39 Bd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: adobrinescu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   modernism, discourse, text, context, literary communication.

 Abstract
Readers have always had ambivalent attitudes to the modernist experiment. They admired and praised it while fearing and rejecting it. The article intends to effect some reconciliation between the reader of modernism and the modernist creator by demonstrating that the modernist work is discourse rather than text. The readers of modernism would thus find themselves in a more comfortable position to the intricate, though challenging, modernist works. They would see that the commonplace accusation of isolation against the modernists is not grounded and that the modernist work, just like any other work of art, makes sense only within a broader system, that of communication through art.

 Rezumat
Atitudinea cititorilor faţă de experimentul modernist a fost totdeauna una ambivalentă. L-au admirat şi l-au apreciat, dar s-au temut de el şi de aceea l-au respins. Articolul doreşte să propună o reconciliere între creatorul şi consumatorul de operă modernistă, demonstrând că aceasta este mai curând discurs decât text. Cititorii vor stabili astfel o relaţie mai relaxată cu dificila, chiar dacă incitanta, creaţie modernistă. Vor reuşi să înţeleagă lipsa de fundament a acuzaţiei de izolare formulată împotriva moderniştilor şi vor ajunge la concluzia că opera modernistă, ca orice altă operă de artă, are sens doar într-un sistem mai cuprinzător, acela al comunicării prin artă.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti