TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Les N?uds d'argile, épopée de la poterie
(Nodurile de argilă, epopee a olăritului)
Vol LVIII • No. 1/2006
Diana Rînciog
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: diana_rinciog@yahoo.com

 Keywords   narration, documents, littérature.

 Abstract
Les Noeufs d'argile est un roman qui suscite l'intérêt de ceux qui aiment les provocations, qui aiment la lecture en général, car il suppose la découverte d'un monde spécial, y compris des mots ou des expressions inédits. C'est le pari gagné par l'auteur: restituer un paradis perdu pour elle-même et pour le grand public.

 Rezumat
Articolul de faţă nu îşi propune decît să sugereze lectura unui amplu roman (de 450 de pagini), apărut la editura Mazarine, în anul 1985, sub semnătura Dnei Lucette Desvignes, aflată la prima experienţă de acest gen, după o remarcabilă carieră universitară. Romanul este un pariu cîştigat: autoarea îşi propune să resusciteze atmosfera din familia strămoşilor ei - o familie de olari, pasionaţi de munca lor, pe care o realizează ca pe o operă de artă. Scriitura romanului este şi ea un element de succes prin oralitatea frazei, folosirea termenilor regionali, stilul indirect liber, plasticitatea şi muzicalitatea descrierii etc. Motive suficiente pentru a întreprinde lectura acestei cărţi-document, adevărat imn închinat valorilor unei epoci apuse.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti