TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Collectivization in the Novel of the "Obsessive Decade"
(Tema colectivizării în romanul "obsedantului deceniu")
Vol LXII • No. 1/2010
Mihaela Iancu
Petroleum-Gas University of Ploieşti, 39, Bd. Bucuresti, Ploieşti
E-mail: mihaela_claudia_iancu@yahoo.com

 Keywords   collectivization, abuse, propaganda, obedience, defiance.

 Abstract
The social, political and economic context represented for the Romanian writers under the communist regime both a source of inspiration and a constraint. There was a certain moment in which the authorities accepted and even recommended the depiction of the Romanian society in the first decade of communism, but, at the same time, they continued to exercise their censorship over literature to ensure that the communist system as a whole was not criticised somehow by these new and inquisitive writers. This article is a case study of how the historical context influenced the Romanian writers' view of a crucial moment for the social life of the Romanians: the politically imposed disappearance of the rural landowners and the introduction of the so-called "collective farms".

 Rezumat
Contextul social, politic şi economic a reprezentat pentru scriitorii români din timpul regimului comunist atât o sursă de inspiraţie, cât şi, din nefericire, o sursă de constrângere. A existat un moment când autorităţile au acceptat şi chiar au recomandat descrierea societăţii româneşti din primul deceniu de comunism, dar au continuat să cenzureze creaţiile literare ca nu cumva scriitorii să critice în romanele lor sistemul comunist in ansamblu. Articolul de faţă este un studiu de caz care urmăreşte cât de mult a fost influenţată de contextul politic viziunea scriitorilor români asupra unui moment foarte important pentru societatea noastră, desfiinţarea prin decizie politică a proprietăţii individuale a ţăranilor şi formarea colectivelor.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti