TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Notes on Contemporary Transformations of the Epistolary Fiction
(Observaţii asupra transformării ficţiunii epistolare contemporane)
Vol LXII • No. 1/2010
Anca Ştefan
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti, 39, Ploieşti
E-mail: anca83stefan@yahoo.com

 Keywords   epistolary fiction, genre, transformation, subjectivity, recuperation.

 Abstract
The present article intends to point out how a literary movement can fundamentally reshape a genre not necessarily from the ideological standpoint, but mostly from the perspective of the aesthetic of forms. The article frames the epistolary manifestations in the Romanian culture, with accent on one specific contemporary novel, Se înnoptează. Se lasă ceaţă. At a primary level of interpretation, this novel displays a tendency towards recuperating a genre that is poorly represented in Romanian literature.

 Rezumat
Articolul de faţă îşi propune să urmărească modul în care romanul epistolar este înţeles şi remodelat în contemporaneitate în cultura românească. Până la un anumit punct, putem afirma că ficţiunea epistolară Se înnoptează. Se lasă ceaţă (Mihai Zamfir, 2006) se înscrie într-o tendinţă de recuperare a unui gen literar puţin cultivat la noi. În acelaşi timp, ne interesează cum invariantul epistolar occidental este supus unei remodelări stilistice şi tematice, mai apropiate de aşteptările cititorului contemporan.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti