TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
(Con)Textual Hospitality in Deconstruction
(Ospitalitatea (con)textuală în deconstrucţie)
Vol LXII • No. 1/2010
Arleen Ionescu
Petroleum-Gas University of Ploieşti, 39 Bd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: anionescu@mail.upg-ploiesti.ro

 Keywords   hospitality, text, context, deconstruction, reading.

 Abstract
The article attempts to analyse the relation between deconstruction and metaphysics through the notion of hospitality. Starting from Hillis Miller's essay on "The Critic as Host", in which the critic refers to M. H. Abrams' s /Wayne Booth's assertions that the "deconstructionist" reading of a given work "is plainly and simply parasitical" on "the obvious or univocal reading", the article takes into account different hosts and guests on the threshold of the text. If we are to consider deconstruction as a parasite for whom, in Derrida's famous but famously misunderstood formula, "there is nothing outside the text", it sustains itself on the hope for something always to come, beyond the normatized laws of a delimiting threshold for hospitality which inscribes the context as parasitical outsider and the text as lawful insider.

 Rezumat
Articolul analizează relaţia dintre deconstrucţie şi metafizică, relaţie văzută prin intermediul conceptului de ospitalitate. Pornind de la eseul lui Hillis Miller, "Criticul ca gazdă", în care criticul american face referire la afirmaţiile lui M. H. Abrams şi respectiv Wayne Booth că lectura "deconstrucţionistă" este "pur şi simplu un parazit" care creşte pe "lectura univocă şi evidentă", articolul ia în consideraţie diferite gazde/ diferiţi oaspeţi care se întâlnesc pe pragul textului. Dacă am fi în situaţia de a accepta faptul că deconstrucţia este un fel de parazit pentru care, după formula lui Derrida (atât de des interpretată greşit) conform căreia "nu există nimic în afara textului", atunci trebuie să acceptăm şi faptul că deconstrucţia se autosusţine din speranţa în ceva ce se aflǎ pe punctul de a sosi, dincolo de legile prin care se delimitează pragul de unde începe ospitalitatea. Deconstrucţia tratează noţiunea de context ca pe un outsider care rămâne parazitar, iar pe aceea de text ca pe un insider de drept.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti