TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Persuasion Techniques Used in Festive Political Speeches
(Tehnici de persuasiune folosite în discursurile politice festive)
Vol LXII • No. 1/2010
Răzvan Săftoiu
Petroleum-Gas University Ploieşti, 39 Bd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: razvansaftoiu@gmail.com

 Keywords   persuasion, political discourse, festive speech, involvement, vagueness, action.

 Abstract
Persuasion is a key word used in the definition of political discourse as a form of communication built with a view to convincing. For this article, we selected for analysis the presidential speeches delivered on the National Day of Romania between 2005-2009. We start from the assumption that festive political discourse has mainly a descriptive role by reporting to a certain reality - the National Day, but it also has a strong persuasive role. In this paper, we have identified and commented on key persuasion techniques used in festive presidential speech. Thus, we analyzed intertextuality as an elevated form of persuasion, the mobilizing force of myths, emotional involvement, vague expression and identification of issues of general interest concomitantly with a call for action.

 Rezumat
Persuasiunea este un termen-cheie pentru definirea discursului politic ca o formă de comunicare construită cu rolul de a convinge. Pentru această lucrare, am selectat spre analiză discursurile prezidenţiale din perioada 2005-2009 rostite cu ocazia Zilei Naţionale a României. Considerăm că discursul politic festiv are în principal un rol descriptiv prin raportarea la o anumită realitate - Ziua Naţională, însă în subsidiar are un pronunţat rol persuasiv. În acest articol, am identificat şi am comentat principalele tehnici de persuasiune utilizate în discursul festiv prezidenţial. Astfel, am analizat intertextualitatea ca formă elevată de persuasiune, capacitatea mobilizatoare a miturilor, implicarea afectivă, exprimarea ambiguă şi identificarea unor teme de interes general concomitent cu solicitarea unor acţiuni.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti