TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Metaphor, Text and Context in CEOs" Letters
(Metaforă, text şi context în scrisorile directorului general către acţionari)
Vol LXII • No. 1/2010
Adina Oana Nicolae
Petroleum-Gas University of Ploieşti, 39 Bd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: adina_nicolae_ro@yahoo.co.uk

 Keywords   cognitive metaphor, rhetoric, discourse, CEO"s letter

 Abstract
The mixed cognitive linguistics and discourse analysis proposed in this article seeks to reveal the essentially rhetorical nature of metaphor in the business discourse, over and beyond metaphor"s undeniable cognitive and linguistic interface. The analysis unfolds throughout seven sample texts extracted from annual company reports, all epitomizing the recently developed genre of Chief Executive Officers" letters.

 Rezumat
Analiza mixtă, atât a discursului, cât şi cea de lingvistică cognitivă, propusă de acest articol urmăreşte să dezvăluie natura fundamental retorică a metaforei in discursul de afaceri, dincolo de incontestabila interfaţă cognitivă şi lingvistică a metaforei. Analiza se ocupă de şapte texte extrase din rapoartele anuale, toate reprezentând un gen de dată recentă, cel al scrisorii directorului general.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti