TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Interpreting Conceptual Metaphors: Between Context and Co-text
(Interpretarea metaforelor conceptuale: între context şi co-text)
Vol LXII • No. 1/2010
Maria-Ionela Neagu
Petroleum-Gas University of Ploieşti, 39 Bd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: ionela.neagu06@yahoo.com

 Keywords   conceptual metaphor, analogy, context, co-text.

 Abstract
The paper aims to highlight the importance of analogy, co-textual markers and contextual inferences in the interpretation of conceptual metaphors. The study has been conducted on authentic texts, namely excerpts from the three Presidential Debates in 2008 America. The linguistic approach draws upon Lakoff's and Goatly's cognitive theories on metaphor, as well as Grice's Maxims of Conversation.

 Rezumat
Lucrarea îşi propune să evidenţieze importanţa analogiei, a itemilor co-textuali şi a inferenţelor pragmatice în interpretarea metaforelor conceptuale. Studiul s-a efectuat pe un corpus de text autentic, şi anume extrase din cele trei dezbateri prezidenţiale din Statele Unite ale Americii, 2008. Abordarea lingvistică se inspiră din teoriile cognitive asupra metaforei susţinute de Lakoff şi Goatly şi din maximele conversaţiei formulate de Grice.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti