TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Postmodernism versus Science Fiction
(Postmodernismul şi literatura de anticipaţie)
Vol LVIII • No. 1/2006
Irina Toma
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: irinatoma55@yahoo.com

 Keywords   postmodernism, science fiction.

 Abstract
The paper tackles the controversial relation between science fiction and postmodernism, trying to demonstrate the extent to which they both epitomize the contemporary human condition. The target of the demonstration is that of destroying barriers between so- called "high? and "low? culture, and drawing a comprehensive portrait of today's paradoxical status of fiction.

 Rezumat
Lucrarea abordează relaţia complexă dintre postmodernism şi literatura ştiintifico-fantastică, încercând să demonstreze modul în care ambele simbolizează condiţia umană contemporană. Scopul demonstraţiei este acela de a distruge barierele între cultura "elitistă? şi cea "populară? şi de a realiza o imagine complexă a statutului paradoxal al literaturii contemporane.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti