TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Sociological Perspectives on Humour: Conflict Theories and Ethnic Humour
(Abordări sociologice ale umorului: teoriile conflictului şi umorul etnic)
Vol LXII • No. 1/2010
Carmen Popescu
Petroleum-Gas University of Ploieşti, 39 Bd. Bucureşti Ploieşti
E-mail: carmenpopescu@upcnet.ro

 Keywords   humour, sociology, conflict, ethnic humour, incongruity.

 Abstract
In this article I focus on important sociological approaches to humour and on the role they play in the understanding of humour in general. Humour is in its essence a form of communication, often moulded according to specific cultural and historical contexts. This review particularly focuses on conflict theories of humour, i.e. the ethnic humour variety, the most contested form of humour in modern Western societies. In its analysis, linguistic approaches combine with conflict theories.

 Rezumat
Articolul trece în revistă principalele teorii sociologice despre umor, subliniind rolul pe care ele îl joacă în înţelegerea acestui mod special de comunicare, care adesea este influentat de contextele culturale şi perioadele istorice în care este folosit. Sunt prezentate apoi teoriile sociologice în care umorul este considerat o expresie a conflictului, în mod special asupra umorului etnic, cea mai contestată formă de umor în societatea contemporană occidentală. Analiza sa este un demers complex, care necesită combinarea abordărilor cognitive, lingvistice, teoria conflictului şi cercetarea comparativă.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti