TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Code-switching Context from Romanian to Spanish
(Contextul schimbărilor de cod de la limba română la limba spaniolă)
Vol LXII • No. 1/2010
Ioana Jieanu
Petroleum-Gas University of Ploieşti, Bd. Bucuresti, 39, Ploieşti
E-mail: ioanajieanu@hotmail.com

 Keywords   switching code, inter-sentential, intra-sentential, context, contextualization.

 Abstract
The present article researches the switching code phenomenon, having as objective the classification of motivations and presentation of the social, psychological and linguistic context which led to its emergence within the Romanian colonies from Spain. The study is based on the analysis of the discussions of Romanians living in Spain, on one of their dedicated forums with a participation of over 50 Romanians.

 Rezumat
În articolul de faţă, cercetăm fenomenul schimbării de cod, având ca obiectiv clasificarea motivaţiilor şi prezentarea contextului social, psihologic şi lingvistic care au dus la aparitia acestuia in cadrul coloniilor de români din Spania. Studiul este bazat pe analiza discuţiilor românilor care trăiesc în Spania pe unul dintre forumurile dedicate lor, la care au participat peste 50 de români.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti