TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Rationality versus Emotion in Shakespeare's "Hamlet?
(Hamlet, între raţiune şi simţire)
Vol LVIII • No. 1/2006
Arleen Ionescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: anionescu @upg-ploiesti.ro

 Keywords   fate, free-will, soliloquy.

 Abstract
This article discusses rationality versus emotion in Shakespeare's Hamlet and makes a thorough analysis of Hamlet's soliloquis that appear in Shakespeare's plays. Hamlet tries to make a higher truth active in a fallen world fails hopelessly. Hamlet vexes and troubles the world and fails to change it for the better. But he continues, or he ought to continue to vex and trouble us with the suspicion and the fear that although he never got there, he may have looked for something which was worth having.

 Rezumat
Articolul analizează solilocviile lui Hamlet de pe parcursul tragediei shakespeariene. Hamlet încearcă să folosească adevărul suprem într-o lume în decădere. De aceea Hamlet nu poate schimba această lume în bine. Dar Hamlet continuă, sau ar trebui să continue să ne uimească cu suspiciunea şi teama că, deşi nu a atins niciodată adevărul suprem, cel puţin l-a căutat într-o lume în care merită ca acesta să fie căutat.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti