TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Joyce's (Post)modernist Ulysses ? An Expression of the Modern
(Romanul (post)modernist Ulise de James Joyce ? Expresie a modernităţii)
Vol LVIII • No. 1/2006
Anca Mihaela Dobrinescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: adobrinescu@mail.upg-ploiesti.ro

 Keywords   Joyce, modernist, postmodernist, language, fictional truth.

 Abstract
"Ulysses? is modernist in its search for a meaning, in its striving to reach stability and to shape a disordered world. It is postmodernist in its distrust of all meanings, in its turning upon itself and asserting the fictional truth as the only one valid. Ulysses is in essence the expression of the modern, with language lying central to it, either in its modernist or in its postmodernist manifestations.

 Rezumat
?Ulise? este un roman modernist în măsura în care reprezintă o încercare de descoperire a sensului şi, prin aceasta, de a da sens lumii moderne. Acelaşi roman poate fi văzut ca postmodernist prin aceea că pune sub semnul întrebării orice sens al existenţei şi al lumii şi că instituie adevărul ficţional ca singurul adevăr valabil. ?Ulise? este în esenţă una din cele mai rafinate expresii ale modernităţii, atât în manifestările sale moderniste, cât si postmoderniste.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti