TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Dealing with symbols in Dostoievsky's vision
(Simbolurile în viziunea lui Dostoievski)
Vol LVIII • No. 1/2006
Cristina Iridon
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: daniel_iridon@yahoo.com

 Keywords   church, cemetery, pub, reddish horse, Mikolka.

 Abstract
This paper intends to point out the significant symbols that we encounter in the dream of Raskolnikov, the main character in Crime and Punishment, written by the great Russian novelist F.M. Dostoievski.These symbols are strongly suggesting the entire evolution of the character after the crime committing.

 Rezumat
Articolul de faţă evidenţiază existenţa unor simboluri semnificative în visul lui Raskolnikov din romanul lui F.M. Dostoievski, ?Crimă şi pedeapsă?, care, prin decriptare, anticipează întreaga evoluţie a eroului, confruntat cu opţiunea pentru o idee şi repercursiunile acesteia în planul pragmatic al existenţei sale.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti