TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Le second messager, vingt ans après
(Le second messager, după douăzeci de ani)
Vol LVIII • No. 1/2006
Serenela Ghiţeanu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: serenelag@yahoo.fr

 Keywords   utopie négative, totalitarisme communiste, collaborationisme.

 Abstract
L'article se propose de relire le roman Le Second messager de Bujor Nedelcovici vingt ans après sa parution, à Paris. Utopie négative, le roman se révèle à présent un document précieux pour la littérature du totalitarisme communiste de l?Europe de l'Est parce qu'il pose le problème de la création de l'homme nouveau, du lavage du cerveau, du culte du Chef providentiel, et de la collaboration de l'Intellectuel avec le Pouvoir et il démontre comment l'idéologie communiste détruit l'être humain dans sa liberté et sa capacité de raisonner.

 Rezumat
Articolul îşi propune să recitească romanul ?Al doilea mesager? de Bujor Nedelcovici douăzeci de ani după apariţia acestuia, la Paris. Utopie negativă, romanul se dovedeşte astăzi un document preţios pentru literatura totalitarismului comunist al Europei de Est, pentru că pune problema creării omului nou, a spălării creierelor, a colaborării Intelectualului cu Puterea şi demonstrează cum ideologia comunistă distruge fiinţa umană în libertatea sa şi în capacitatea ei de a raţiona.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti