TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Notes on "face?
(Note asupra ?eului individual?)
Vol LVIII • No. 1/2006
Răzvan Săftoiu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: razvansaftoiu@yahoo.com

 Keywords   face, framework, interaction, conversation.

 Abstract
In this paper, we will focus on the concepts Goffman discussed in the Introduction to Interaction Ritual: face and face-work. Goffman makes it clear that interaction should not be viewed as a relationship between the individual and his psychology, but as a relationship which is established between co-present persons. We will apply Goffman's framework to a conversation, thus suggesting a way of analyzing face in interaction. The short analysis shows that face can only be analyzed in interaction, since this is when face is at work: participants maintain their own face and, at the same time, preserve other's face.

 Rezumat
În această lucrare, ne vom concentra asupra conceptelor propuse de Goffman în capitolul introductiv al volumului Interaction Ritual: eu individual şi acţiuni legate de eul individual. Goffman clarifică de la început faptul că interacţiunea nu trebuie văzută ca o relaţie între individ şi psihologia sa, ci ca o relaţie care se stabileşte între persoane co-prezente. Scurta analiză a unei conversaţii arată că eul individual poate fi analizat exclusiv în interacţiune, deoarece numai atunci eul individual este în acţiune: participanţii îşi menţin propriul eu şi, în acelaşi timp, încearcă să-l păstreze şi pe al partenerilor de conversaţie.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti