TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Lessons in Cultural Diversity: Rose Tremain's 'The Road Home'
(Lecţii de diversitate culturală: 'The Road Home' de Rose Tremain)
Vol LXI • No. 2/2009
Cristina Nistor
'Politehnica' University, Bucharest
E-mail: cristineye@yahoo.com

 Keywords   Tremain, diversity, globalisation.

 Abstract
‘Multiculturalism’, ‘globalisation’ and ‘the European Union’ have become the magic words that define our contemporary lives. It is no wonder that, for quite some time now, writers have tried to exploit the newly found pro-European Union theme of cultural diversity sans frontières, in an attempt to catch up with their times. Therefore, my paper will focus on the analysis of the British society as it appears in Rose Tremain’s latest novel, “The Road Home” (2007). This wonderful depiction of nowadays Britain presents the reader with all ingredients favoured by contemporary tastes: describing the migrant experience of Easterners going West in search of work, a touch of human understanding and a sense of belonging, as well as an attempt at redefining one’s values and identity.

 Rezumat
'Multiculturalism', 'globalizare' şi 'UE' au devenit cuvinte magice care ne definesc viaţa. Nu este, deci, de mirare că, în ultima vreme, în încercarea de a ţine pasul cu vremurile, scriitorii au încercat să exploateze tema nouă, pro-UE, a diversităţii culturale "sans frontières". Lucrarea de faţă se va axa pe analiza societăţii britanice aşa cum apare aceasta în ultimul roman al lui Rose Tremain, The Road Home (2007). Acest tablou al Marii Britanii din zilele noastre îi va oferi cititorului toate ingredientele preferate ale gustului contemporan: descrierea experienţei imigranţilor est-europeni, care pleacă în vest în căutare de lucru, înţelegerea umană, sentimentul apartenenţei ca şi încercarea de redefinire a valorilor şi a identităţii.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti