TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
(De)marginalization in 'The Merchant of Venice'
(De(marginalizarea) în 'Negustorul din Veneţia')
Vol LXI • No. 2/2009
Arleen Ionescu
Petroleum-Gas University of Ploieşti, 39, Bd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: anionescu@mail.upg-ploiesti.ro

 Keywords   binds, bonds, marginalization, re-centring.

 Abstract
The Merchant of Venice is in Marjorie Garber’s words “a play about living and trading on margin”. The article analyses the exchanges between and across gold and sexuality within the play, starting from the double binds/bonds and ending with marginalizing the masculine and re-centring the feminine. In the play gender roles are framed within circuits of dialectical reversals, constantly converting back and forth between subordination and power, marginality and centrality.

 Rezumat
Negustorul din Veneţia este, după cum aprecia Marjorie Garber, "o piesă despre cum se trăieşte şi cum se face comerţ la limită". Articolul analizează schimburile care au loc la nivel financiar sau sexual, pornind de la legăturile duble/ promisiunile duble şi sfârşind cu marginalizarea masculinului şi recentrarea femininului. Rolurile sexuale se încadrează într-un circuit de inversări de ordin dialectic, în mod constant făcându-se trecerea de la subordonare la putere, de la marginalitate la centralitate.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti