TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Multi-levelled Representations of Power in Harold Pinter's Plays
(Reprezentări multiple ale conceptului de putere în piesele de teatru ale lui Harold Pinter)
Vol LXI • No. 2/2009
Alina-Elena Roşca
Petroleum and Gas University of Ploieşti, 39, Bd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: alina.stanciu@yahoo.com

 Keywords   stage vehicles, scenic objects, scenic movement.

 Abstract
The concept of power disposes of multiple representations in Harold Pinter’s plays: at the level of language, where characters evade communication, at the level of spatiality, where characters appropriate selectively and differently the scenic objects and space, at the level of memory, where subjectivity allows characters to isolate themselves and preserve their position, at the level of gender representations, where characters abuse the preconceived beliefs in order to impose their own values. Using all the vehicles that are at their disposal, discursive and non-discursive, characters engage in power-struggles, because they refuse to reveal their own identity and to be overwhelmed by fears and insecurities. When there is a menacing situation/ person threatening their apparent stable world, their anxieties and frustrations come to the surface.

 Rezumat
Conceptul de putere dispune de reprezentări multiple în piesele de teatru ale lui Harold Pinter: la nivelul limbajului, unde personajele se sustrag actului comunicării, la nivelul spaţialităţii, unde personajele îşi însuşesc diferit şi selectiv obiectele scenice, la nivelul memoriei, unde subiectivitatea permite personajelor să se izoleze şi să-şi păstreze poziţia, la nivelul reprezentărilor de gen, unde personajele abuzează de idei preconcepute pentru a-şi impune propriile valori. Folosind toate aceste vehicule discursive şi nondiscursive, personajele se angrenează în lupte de putere pentru că refuză să-şi dezvăluie identitatea şi să fie copleşite de temeri şi incertitudini.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti