TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Critical and Narrative Discourses on Post-colonialism: Chinua Achebe
(Discurs narativ şi critic despre postcolonialism: Chinua Achebe)
Vol LXI • No. 2/2009
Anca Ştefan
Petroleum-Gas University of Ploieşti, 39, Bd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: anca83stefan@yahoo.com

 Keywords   revisionism, African, political, intellectual, ambivalence, contestation, paradox.

 Abstract
The present paper attempts to enlarge upon the atmosphere and themes of one of the most representative African writers, Chinua Achebe. The starting point is represented by the train of thought provided by the studies on marginality as a concept. Irrespective of race, gender, social status, the struggle for identity in post-colonialist literature remains a common place.

 Rezumat
Prezentul eseu are ca punct de plecare unul din romanele scriitorului african Chinua Achebe, No longer at ease (1960, roman încă netradus în limba română). În spatele unui roman realist modern şi al unei fabule despre destinul aproape tragic al unui tânăr intelectual african se află un discurs polemic, subtil despre condiţia marginalului la începutul epocii etichetată astăzi drept postcolonialism. În viziunea scriitorului african, (anti)eroul marginal, aflat permanent sub spectrul ambivalenţei, trebuie să parcurgă un traseu purificator în vederea constituirii unei identităţii care să îi redea mândria şidemnitatea. Prin extrapolare, romancierul, care este adeptul ideii că scriitorul trebuie să fie neapărat şi un profesor al celor mulţi, pare să vadă în destinul lui Obi punctul de plecare spre reformare spirituală şi morală a unei întregi generaţii sau naţiunii. De o relevanţă capitală pentru receptarea unui astfel de roman este retorica contestativă care derivă din ironia cu care naratorul sugerează ambivalenţa culturală şi interioară a protagonistului.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti