TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The woman as Centre in 'Nuntă în cer'
(Femeia ca centru în 'Nuntă în cer')
Vol LXI • No. 2/2009
Cristina Iridon
Petroleum-Gas University of Ploiești, 39, Bd. Bucuresti, Ploiești
E-mail: cristinairidon@yahoo.com

 Keywords   dialogical biconfession, involuntary memory, autoreferentiality, woman, trans-object, trans-subject, avatar, archetypal couple, fundamental intelligence, centre

 Abstract
Among Mircea Eliade’s religious, philosophical or memorialistic writings the novel Nuntă în cer cannot be considered as “genus humile dicendi” because it has an intrinsic value. This paper intends to point out the new meaning given by the remarkable novelist to the eternal myth of searching the other. Even if the critics outlined the impact of the heroine in the life of Hasnas and Mavrodin, it is interesting to discover their influence upon her destiny. She could be seen as the centre of their existence and not as a limit.

 Rezumat
Între scrierile religioase, filozofice, publicistice sau memorialistice ale lui Mircea Eliade, romanul nu poate fi considerat « genus humile dicendi » întrucât are o valoare intrinsecă. Articolul de faţă îşi propune să descopere noi sensuri date de către Mircea Eliade mitului eternei căutări a sufletului pereche. Chiar dacă exegezele critice au punctat impactul pe care l-a avut Lena/Ileana asupra vieţii lui Barbu Hasnaş sau Alexandru Mavrodin este interesant de urmărit şi parcursul invers, anume rolul pe care bărbaţii l-au avut în viaţa femeii, care ar putea simboliza centrul sau raţiunea în ambele relaţii şi nu doar suflul vital, evanescenţa sau marginea aşa cum este simbolizată de obicei femeia în realizarea sferei perfecte.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti