TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
“Because I am who I am” The Foreigner’s Identity in 'Kitty and Virgil and The Long Shadows'
(“Pentru că sunt cine sunt”. Identitatea străinului în 'Kitty si Virgil si The Long Shadows')
Vol LXI • No. 2/2009
Virgil Filip
Petroleum-Gas University of Ploiesti, Bd. Bucuresti, 39, Ploiesti
E-mail: filip_virgil@yahoo.com

 Keywords   foreigner, other, memory, Romanian identity, selves.

 Abstract
The present article takes into consideration the identity of the foreigner who sets contact with a different culture and society, the changes that may occur at the level of identity and the way the foreign individual defines or re-defines his selves under the impact of the Other. The article is based on two accounts of the foreigner ( the Romanian foreigner, in particular), one pertaining to Paul Bailey, the novel Kitty and Virgil, and the second to Alan Brownjohn, the novel The Long Shadows. The foreign individual undertakes a journey with multiple meanings: to a new cultural space and a journey of discovery oriented towards himself. Among the issues implied by this journey, we will emphasize the relationship between the foreigner and his culture (the relationship with the past-the mechanism of memory) and the one set between the foreigner and the new cultural space (the relationship with the others, representatives of this space.)

 Rezumat
Prezentul articol ia în consideraţie identitatea străinului care stabileşte relaţii cu o cultură şi o societate diferite, schimbările care pot avea loc la nivelul identităţii şi maniera în care străinul îşi defineşte sau redefineşte interioritatea sub impactul celuilalt. Articolul se bazează pe două reprezentări ale străinului( ale celui de origine română, în special), una aparţinându-i scriitorului Paul Bailey, romanul Kitty şi Virgil şi cea de-a doua lui Alan Brownjohn, romanul The Long Shadows. Străinul întreprinde o călatorie cu semnificaţii multiple: către un nou spaţiu cultural şi una de descoperire orientată înspre sine. Printre aspectele implicate de această călătorie, vom accentua relaţia dintre străin şi propria cultură (relaţia cu trecutul-- mecanismul memoriei) aceea stabiltă între străin şi noul spaţiu cultural (relaţia cu ceilalţi, reprezentativi pentru acest spaţiu).Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti