TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Contemporary Exile in Kazuo Ishiguro’s Novel 'When We Were Orphans'
(Exilul contemporan în romanul lui Kazuo Ishiguro: "Pe când eram orfani")
Vol LXI • No. 2/2009
Irina Toma
Petroleum-Gas University of Ploiesti, 39, Bd. Bucuresti, Ploiesti
E-mail: irinatoma55@yahoo.com

 Keywords   postcolonialism, postmodernism, marginality, colonizer, colonized.

 Abstract
Centered on one of Ishiguro’s latest novels, the paper aims at deciphering those types of contemporary exile materialized in the person of the cultural orphan bereaved of national and personal identity . The nostalgic mood of Ishiguro’s previous works still persists, although it sometimes acquires tragic accents in a world dominated by chaos and alienation.Dealing, in his personal manner, with the complexity of the margin-center relation, Ishiguro offers us a challenging approach on the contemporary decentered and borderless post-imperial order.Nostalgia breeds revolt and Ishiguro’s heroes cannot help resisting their rootlessness,although their struggle hardly ever brings about the long wished-for personal wholeness.

 Rezumat
Concentrându-se asupra unuia dintre cele mai recente romane ale lui Ishiguro, lucrarea încearcă să descifreze acel tip de exil contemporan materializat în persoana orfanului cultural, lipsit de identitate naţională şi personală. Atmosfera nostalgică a romanelor anterioare persistă, dar ea capătă uneori accente tragice într-o lume dominată de haos şi alienare. Tratând într-o maniera personală relaţia complexă centru-margine, Ishiguro ne oferă o noua abordare a ordinii contemporane postimperialiste, lipsită de centru şi frontiere. Nostalgia naşte revoltă şi eroii lui Ishiguro trebuie să lupte cu propria dezrădăcinare, deşi lupta lor rareori poate aduce mult dorita împlinire personală.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti