TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Adapting Americas in Novels Adapted for Films
(Adaptarea Americii în romanele adaptate în film)
Vol LXI • No. 2/2009
Meryem Ayan* & Feryal Çubukcu**
* Pamukkale University, Turkey
E-mail: meriayan2003@yahoo.com
**Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey
E-mail: fcubukcu@gmail.com

 Keywords   literary adaptation, film adaptation, “The Portrait of a Lady”, “The Wings of the Dove”, adapted American view

 Abstract
Adaptations of the literary sources into films are frequently seen in recent works. Adaptations of literary works regarding deconstructing the structure or the originality of the literary text change the order of the sequences or alter the written text into an illusionary scene. The changes made in the written form of the literary text intend to express the director’s perception of the events adding to the text’s meaning. Aiming to discuss the adaptation of novels for films, two of Henry James novels “The Portrait of a Lady” and “The Wings of the Dove” are studied and by questioning how America has been adapted and the adapted American image is viewed from the eyes of two young American women and the Europeans by emphasizing the similarities and dissimilarities between the texts and their adaptation in the film versions that has transformed the written literary texts into visual scenarios ‘adapting Americas in the novels adapted for films.’

 Rezumat
Adaptarea surselor literare în film reprezintă o tendinţă a modernităţii. Adaptarea operelor literare în film deconstruieşte textul literar prin schimbarea ordinii secvenţelor sau modifică textul scris pentru a obţine un efect scenic maxim. Pentru a discuta modul în care se realizează adaptarea romanului în film, vom studia două romane ale lui Henry James "Portretul unei doamne" şi "Aripile porumbiţei". Articolul încearcă să evidenţieze modul în care este adaptată imaginea Americii, după cum este ea văzută de două americance şi de europeni şi prezintă asemănările şi deosebirile dintre text şi versiunea ecranizată, textul transformându-se în scenarii care adaptează America în romanele adaptate în film.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti