TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Modernist/ Postmodernist Considerations on the Margin-Centre Interplay
(Consideraţii moderniste/ postmoderniste asupra relaţiei centru-periferie)
Vol LXI • No. 2/2009
Anca Mihaela Dobrinescu
Petroleum and Gas University of Ploieşti, 39, Bd. Bucureşti, Ploieşti
E-mail: adobrinescu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   identity, the Other, frontier, intercultural communication, contemporary world.

 Abstract
The article focuses on the margin-centre interplay as approached by modernism and postmodernism and aims at demonstrating that the relationship between the margin and the centre, unquestionably central to the discourse of postmodernism, was of equal interest to the modernist writers in spite of their apparent indifference to their immediate cultural environment. By analysing Virginia Woolf’s book-length essay ‘Three Guineas’ and Salman Rushdie’s ‘Step Across This Line’, we intend to prove that both modernism and postmodernism are sensitive to issues related to cultural identity, proposing relatively similar solutions to the crisis of intercultural communication characteristic of the modern world.

 Rezumat
Articolul prezintă relaţia dintre centru şi periferie aşa cum este abordată ea de modernism şi de postmodernism, încercând să demonstreze că această relaţie, aflată în mod indiscutabil în centrul discursului postmodernist, reprezintă şi un punct clar de interes al scriitorilor modernişti aparent indiferenţi la problemele generate de contextual cultural. Prin analiza eseului Virginiei Woolf "Trei guinee" şi a celui al lui Salman Rushdie "Step Across This Line" ("Dincolo de frontieră"), lucrarea intenţionează să arate că atât modernismul, cât şi postmodernismul iau în discuţie aspecte legate de identitatea culturală, propunând soluţii relativ asemănătoare pentru criza comunicării interculturale ce caracterizează lumea modernă.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti