TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Metaphor at the Semantics/ Pragmatics Borderline
(Metafora la granița dintre semantică și pragmatică)
Vol LXI • No. 2/2009
Adina Oana Nicolae
Petroleum-Gas University of Ploiești, 39, Bd. București, Ploiești
E-mail: adina_nicolae_ro@yahoo.co.uk

 Keywords   metaphor, semantics, pragmatics, cognition, metaphorology.

 Abstract
Off and on the study of metaphor has been granted centrality in a variety of fields, including philosophy, rhetoric, stylistics or linguistics. The present article proposes a review of the ways in which two branches of linguistics, namely semantics and pragmatics, have negotiated the centrality of metaphor by pushing the theoretical frameworks and practical language research to new limits. A reconciliation between these two perspectives is reckoned to be felicitous and able to cope with the challenges currently encountered by the study of metaphor.

 Rezumat
Studiului metaforei i s-a acordat cu intermintenţe o poziţie centrală în diverse domenii precum filosofia, retorica, stilistica sau lingvistica. Articolul de faţă propune o trecere în revistă analitică a modurilor în care două ramuri ale lingvisticii, semantica şi pragmatica, au negociat centralitatea metaforei prin extinderea cadrului teoretic sau a cercetării lingvistice practice către noi limite. Se apreciază că o reconciliere între aceste două perspective este o soluţie capabilă să rezolve provocările adresate studiului metaforei în prezent.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti