TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Rumańol - a Peripheral Idiom
(Rumańol - un idiom periferic)
Vol LXI • No. 2/2009
Ioana Jieanu
Petroleum-Gas University of Ploiești, 39, Bd. București, Ploiești
E-mail: ioanajieanu@hotmail.com

 Keywords   rumañol, immigrants, bilingualism, peripheral idiom.

 Abstract
The present study emphasizes some aspects of Rumañol, the Romanian language spoken in Spain, in relation to the norms of the standard Romanian language. Simultaneous with the economic Romanian emigration to Spain after 1995, the Romanian language spoken by the immigrants suffered essential transformations visible at all the levels of the language, that is why we will consider Romanian immigrants’ manner of expression as a peripheral one, permanently contrasting it with the centre – the Romanian language spoken in Romania.

 Rezumat
În studiul de faţă, sunt prezentate unele aspecte ale rumańolului, limba română vorbită în Spania, în raport cu normele limbii române standard. Concomitent cu emigraţia economică a românilor în Spania de după 1995, limba română vorbită de aceştia a suferit transformări esenţiale, vizibile la toate nivelurile limbii, de aceea vom considera modalitatea de exprimare a imigranţilor români ca fiind una periferică, raportând-o permanent la centru - limba română vorbită în România.Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti