TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Fragments of an Idealised Cognitive Model
(Aspecte ale unui model cognitiv idealizat)
Vol LXI • No. 2/2009
Oana Smoleanu
Petroleum-Gas University of Ploiești, 39, Bd. București, Ploiești
E-mail: oana.smoleanu@yahoo.com

 Keywords   scenario, prototypes, image schema, ICM.

 Abstract
Through metaphor we give cognitive shape and make visible what seems amorphous; we structure concepts, complex as they are, by means of a scenario in which the cognitive metaphors converge. The paper may be regarded as an attempt to elaborate on the following quotation: "A schema serves as a mediating representation which is intellectual in one sense, sensible in another. Thus, a schema is directly activated in terms of sensory experience and can plausibly be thought to provide an interpretation of that experience. As a cognitive scientist might put it today, Kant’s definition of schema may be considered as part of the world of 'mental representation'" (Gardner, 1985).

 Rezumat
Prin metaforă dăm formă şi facem vizibil un domeniu aparent amorf; dăm structură conceptelor, oricât ar fi de complexe, prin intermediul unui scenariu unde metaforele cognitive se întâlnesc. Lucrarea de faţă poate fi interpretată ca o încercare de a dezvolta ideile cuprinse în următorul citat: "Schema este o modalitate de reprezentare în care raţionalul şi sensibilitatea se valorifică reciproc. Astfel, schema e activată în mod direct de experiența senzorială şi poate genera o interpretare plauzibilă a acelei experienţe. Definiţia schemei oferită de Kant, din perspectiva oricărui cercetător al ştiinţei cognitive din zilele noastre, poate fi considerată ca o parte a lumii 'reprezentării mentale'" (Gardner, 1985).Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti