TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Enunciation of the Absolute and Dialectic of the "I? in Nichita Stănescu's Poetry
(Enunţarea Absolutului şi dialectica eului în poezia lui Nichita Stănescu)
Vol LXI • No. 1/2009
Laurent Milesi

 Keywords   

 Abstract
After a brief recall of the relevance of Hegelian dialectic for Stănescu's poetry, the essay analyzes diverse enunciative strategies performed in several poems, especially "Elegy of the Egg? and "The Slot-Man'?(from his Elegies), in order to stage the birth and evolution of the poetic 'I', as well as the possible worlds generated by the work on the parameters of the act of enunciation in "The Confession of the Bad Dreamer?. In the last section the article shows how such linguistic manipulations are used to political effect to both hide and reveal a more latent dissident vein within Stănescu's poetry.

 Rezumat
După o scurtă trecere în revistă a dialecticii lui Hegel în poezia lui Nichita Stănescu, eseul analizează diverse strategii enunţiative în câteva poezii, "Elegia oului?, "Omul fantă?şi relevează naşterea şi evoluţia ?eului' poetic. De asemenea se conturează lumi posibile generate de parametrii actului enunţiativ "Confesiunea răului visător?. Ultima secţiune a articolului arată cum sunt utilizate astfel de manipulări lingvistice până dobândesc un efect politic care fie ascunde fie scoate în evidenţă un filon de dizidenţă latentă din poezia lui Stănescu.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti