TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Intercultural Aspects in Ahnif Kureishi's The Buddha of Suburbia
(Aspecte interculturale în romanul Buddha al Suburbiei de Hanif Kureishi)
Vol LXI • No. 1/2009
Anca Mihaela Dobrinescu

 Keywords   

 Abstract
Hanif Kureishi's "The Buddha of Suburbia? explores the contemporary British context and looks into the different problems generated by the cultural difference. It attempts at the same time to reconsider the status of literature in the context of the contemporary world, focusing on fiction's ability to see beyond the cultural stereotype and prejudice and thus to offer possible solutions to the crisis of intercultural communication.

 Rezumat
Romanul lui Hanif Kureishi "Buddha al Suburbiei? investighează contextul britanic contemporan şi analizează diversele probleme generate de diferenţele culturale. Romanul încearcă în acelaşi timp să reinterpreteze statutul literaturii în contextul lumii contermporane, insistând asupra capacităţii ficţiunii de a trece dincolo de stereotipurile culturale şi de prejudecăţi, făcând astfel vizibilă posibilitatea unor soluţii la criza comunicării interculturale.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti