TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Traces of Man in Modernity: from "Grand Homme? to the "New Man?, the "Recent Man? and the "Post-man?
(Urmele Omului în modernitate : de la ?grand homme? la ?omul nou?, ?omul recent? şi ?post-om?)
Vol LXI • No. 1/2009
Adelina Farias

 Keywords   

 Abstract
The present article reviews the various versions of the idea of Man, from the capitalized, highly valued concept of the Antiquity, Renaissance, and largely of the early beginnings of Modernity up to the ideological constructs of "new man?, "recent man? and "post-man? which were under the scope of the 20th and early 21st centuries. Submitted to conscious or unconscious deconstruction, the concept of Man (to which I added that of "grand homme?) has been highly used in a register of frivolity or mockery over the past decades. The examples I selected are mostly representative for the Romanian culture.

 Rezumat
Articolul trece în revistă avatarurile ideii de om, de la conceptul scris cu majusculă şi înalt valorizat în Antichitate, Renaştere şi în mare parte la începuturile modernităţii până la constructele ideologice de ?om nou?, ?om recent? şi ?post-om?, pe care le-au vehiculat secolul al XX-lea şi începutul secolului actual. Supus deconstrucţiei, conştiente sau nu, conceptul de Om (căruia i l-am asociat pe cel de ?grand homme?) a intrat în ultimele decenii într-un regim al deriziunii şi vulgarizării stridente. Exemplele sunt alese, în cea mai mare parte, din cultura românească.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti