TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Traian Moşoiu, a Star of his Era
(Traian Moşoiu, un astru al epocii sale)
Vol LXI • No. 1/2009
Gheorghe Calcan

 Keywords   

 Abstract
Traian Moşoiu was born in 1868, near Bran, in Transylvania. He graduated from "Andrei Şaguna? High School in Braşov, after he attended military education in Budapest and Viena. He crossed the Carpathians illegally, and in 1893 he enlisted in the Romanian Army. He was promoted step by step in the military hierarchy and in 1917 he became general. He participated in the war for national liberation, he penetrated in Transylvania with his army, in two rounds, for the national freedom of his fellows. At the end of 1918, Traian Moşoiu had the position of Military Governor of Transylvania, in April 1919, was commander in chief of the Northern Army Group which stood out in the military operations at the western border in Romania, and in August 1919 was commander of Budapest Garrison and Military Governor of the territories conquered by the Romanian Army in Hungary. After the end of the war, Traian Moşoiu was involved in the political life, becoming a member of the National Liberal Party, Minister of War, Minister of Public Development, Minister of Communication, and senator. He died in 1932. Through all he achieved he had a great influence on his contemporary society.

 Rezumat
Traian Moşoiu s-a născut în anul 1868, în apropierea Branului, în Transilvania. El a urmat cursurile liceului Andrei Şaguna din Braşov, după care a făcut studii militare la Budapesta şi la Viena. A trecut clandestin Carpaţii, şi în 1893 s-a înrolat în armata română. A urcat treaptă cu treaptă în ierarhia militară, devenind în 1917 general. A participat la războiul de întregire naţională, pătrunzand cu armata în Transilvania, în două rânduri, pentru eliberarea naţională a fraţilor săi. La sfârşitul anului 1918, Traian Moşoiu a îndeplinit funcţia de Guvernator Militar al Transilvaniei, în aprilie 1919 a devenit comandantul ?Grupului de Armate Nord? care s-a remarcat în operaţiunile de consolidare a frontierei vestice a României, iar din august 1919 a fost comandant al Garnizoanei Budapesta şi Guvernator Militar al teritoriilor ocupate de armatele române în Ungaria. După încheierea războiului, Traian Moşoiu s-a implicat în viaţa politică devenind membru al Partidului Naţional Liberal, ministru de Război, ministru al Comunicaţiilor, ministru al Lucrărilor Publice şi senator de drept. A încetat din viaţă în anul 1932. Prin tot ceea ce a realizat Traian Moşoiu a exercitat o covârşitoare influenţă aspura epocii în care a trăit.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti